Giải thưởng nhân viên xuất sắc

February 1, 2024

tin tức mới nhất của công ty về Giải thưởng nhân viên xuất sắc

Giải thưởng nhân viên xuất sắc

 

Công việc năm 2023 đã kết thúc, và chúng tôi mong đợi một khởi đầu mới vào năm 2024.


Công ty trao chứng chỉ và tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc và hy vọng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vào năm 2024.

 

tin tức mới nhất của công ty về Giải thưởng nhân viên xuất sắc  0