Lễ hội giữa mùa thu và Ngày phúc lợi quốc gia

October 5, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Lễ hội giữa mùa thu và Ngày phúc lợi quốc gia

Lễ hội giữa mùa thu và Ngày phúc lợi quốc gia

 

Để kỷ niệm lễ hội giữa mùa thu và Ngày Quốc gia, công ty đã phát hành lợi ích cho mọi nhân viên.Trái cây đại diện cho sự ngọt ngào của cuộc sống.Và nhân viên xuất sắc cũng như lợi ích phong bì đỏ.

 

tin tức mới nhất của công ty về Lễ hội giữa mùa thu và Ngày phúc lợi quốc gia  0tin tức mới nhất của công ty về Lễ hội giữa mùa thu và Ngày phúc lợi quốc gia  1